Tuesday, November 10, 2009

Lokasi Mancing & Njolo di Jogjakarta

Lokasi mancing sleman, jogja. Iki daerah jajahanku njolo, mancing, gagap, nggolek urang nang Jogja;
urut 1 daerah paling favorit, sak teruse;

1. Kaliopak nduwur, dusun Kalibulus, Sindumartani, pas bendungan kali bulus, akeh buluse, wader,lan iwak uculan blumbang. Nek udan deres sedino sewengi akeh blumbang do mbludak, iwake do keli mlebu kali, trus nglumpuk nang bendungan kali bulus. Kono kui deso sindu martani pusat pembibitan iwak kab. Sleman. Dadi kono kui akeh wong do ngingu iwak babon ge gawe bibit. Wis tau njolo nang kene bar banjir gede, bar udan sedino seweni, entuk babon lele sak kempol, grameh sak bantal, tawes 2 ember. Wadere akiiiiiiiiiiiiiiih banget, wis tau mancing wader sak sore kok entuk 3 kilo!!! saking akehe wader pas kui, pas ketigo, banyune cilik, wadere nglumpuk nang nduwur bendungan kiro2 50 meteran sko bendungan. Gratele pancing sing lembut, nganggo pancing rompol, umpane pelet di dang karo kanji. sak tarikan iso nyatel wader papat nganti limo, koyo opo jal akehe iwak wader nang kono.... Wis tau gagap gogoh nang nduwur bendungab, yo nggon sing ge mancing wader mau, entuk bulus, gulune dowo banget, ndase bulus pingget2 koyo manuke mas mas durung supit hehe... meh wae kecokot aku, buluse galak n jarah tenan mas.

2. Bendungan JabangBayi